Általános Szerződési Feltételek | aloethaimasszázs

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Perc Masszázs Kft-
Aloe Thai Masszázs (székhely:: 1111 Budapest, Bercsényi utca 14 adószám:
25336537-2-43)​ , mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt
szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Perc Masszázs Kft (Aloe Thai Masszázs Szalon)
A szolgáltató székhelye: 1111 Budapest, Bercsényi utca 14
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@aloethaimasszazs.hu
Cégjegyzékszáma: 01 09322562
Adószáma: 25336537-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága
Telefonszámai: 06 30 220 1111, 06 30 550 1111, 06 30 990 1111
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: ATW Internet Kft

Alapvető rendelkezések
1.1. ​A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései
a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatálya
ÁSZF hatálya a www.aloethaimasszazs.hu címen keresztül elérhető webáruházban
megvásárolható valamennyi szolgáltatásra, árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában
távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a
felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

1.3. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem
alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!
1.4. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,
hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és
nem vagyoni károkért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik
személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne
sértse.

1.5. Adatkezelési szabályok
A szolgáltató a honlapon elérhetővé teszi Adatkezelési Tájékoztatóját és
Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatát. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa
összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak
legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat
pontosan kezeljék és a rendelkezésre álló információk alapján frissítsék, illetőleg ha
azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra,
hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Szolgáltatásaink online a weboldalon levő webshopban, illetve személyesen is
megvásárolhatóak honlapunk ’Kapcsolat’ menüpontja alatt feltüntetett szalonjainkban
az árlistánkban szereplő ÁFÁ-val növelt árért.

Rendelés menete
1.6. A rendelés a www.aloethaimmasszazs.hu oladlon a webshop menüpont alatt
történik. A szolgáltatás kiválasztása és bankkártyával történő kifizetése után az
űrlapon megadott e-mail címre azonnal kiküldésre kerül a szolgáltatásra jogosító
kupon.
A szolgáltatásról legkésőbb 48 órán belül kiállított számlát is a megadott e-mail címre
továbbítjuk.

Panaszkezelés

1.7. A Felhsználó a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Perc Masszázs Kft
Levelezési cím: 1111 Budapest, Bercsényi utca 14
Telefonszám: 06 30 550 1111
e-mail: info@aloethaimasszazs.hu

Tudomásul veszem, hogy a Perc Masszázs Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Bercsényi utca 14.) adatkezelő által a www.aloethaimasszazs.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Jelen általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.12.23