Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Perc Masszázs Kft- Aloe Thai Masszázs (székhely:: 1111 Budapest, Bercsényi utca 14 adószám: 25336537-2-43) , mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Perc Masszázs Kft (Aloe Thai Masszázs Szalon)
A szolgáltató székhelye: 1111 Budapest, Bercsényi utca 14
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@aloethaimasszazs.hu
Cégjegyzékszáma: 01 09322562
Adószáma: 25336537-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: 06 30 220 1111, 06 30 550 1111, 06 30 990 1111
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: ATW Internet Kft

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatálya

ÁSZF hatálya a www.aloethaimasszazs.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi szolgáltatásra, árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

1.3. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

1.4. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1.5. Adatkezelési szabályok

A szolgáltató a honlapon elérhetővé teszi Adatkezelési Tájékoztatóját és Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatát. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre álló információk alapján frissítsék, illetőleg ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Szolgáltatásaink online a weboldalon levő webshopban, illetve személyesen is megvásárolhatóak honlapunk ’Kapcsolat’ menüpontja alatt feltüntetett szalonjainkban az árlistánkban szereplő ÁFÁ-val növelt árért.

 

Rendelés menete

1.6. A rendelés a www.aloethaimmasszazs.hu oladlon a webshop menüpont alatt történik. A szolgáltatás kiválasztása és bankkártyával történő kifizetése után az űrlapon megadott e-mail címre azonnal kiküldésre kerül a szolgáltatásra jogosító kupon.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A szolgáltatásról legkésőbb 48 órán belül kiállított számlát is a megadott e-mail címre továbbítjuk.

 

Panaszkezelés

1.7. A Felhsználó a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Perc Masszázs Kft

Levelezési cím: 1111 Budapest, Bercsényi utca 14

Telefonszám: 06 30 550 1111

e-mail: info@aloethaimasszazs.hu

 

Jelen általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.12.23